slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

15. marca 2017
Výstava: Odložte si, prosím...

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote Vás srdečne pozýva na netradičnú výstavu odevných ramienok z unikátnej zbierky Mgr. Martina Pliešovského Odložte si, prosím...

Kde: Galéria Ganevia v Dome kultúry v Rimavskej Sobote

Kedy: od 17.3. do 13.4.201714. marca 2017
Výzva pre študentov vysokých škôl a univerzít: Business idea

Nadácia Tatra banky vyhlásila Grantový program Business Idea.

Predkladatelia projektov:

- študenti druhého a tretieho stupna (magister, doktorand) denného štúdia na slovenských vysokých školách - bez ohľadu na ich zameranie

- predkladateľom projektov, ktorí ...13. marca 2017
Výzva pre FO a PO: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila 20. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Prioritná os:

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Specifický cieľ:06. marca 2017
Výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Oprávnení žiadatelia:

- subjekty ústrednej správy: (štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský ...07. marca 2017
VYZVA PRE OBCE: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Ministerstvo vnútra SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na

- Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu

- Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládkyPredchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ĎalšiaStránka 2 z 209