slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

05. októbra 2017
ENVIROMESTO 2017

Slovenská agentúra životného prostredia si Vám dovoľuje oznámiť, že 20. septembra 2017 bol vyhlásený prvý ročník súťaže ENVIROMESTO. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť mestá zodpovedné k svojim obyvateľom, ktoré aktívne uplat?ujú environmentálnu politiku vo svojich rozvojových dokumentoch a realizáciách, ...03. októbra 2017
30. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Typ ...04. októbra 2017
Roadshow 2017

Priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov je cieľom aktivity Roadshow 2017. Súťaž je určená pre študentov tretích ročníkov stredných škôl, ktorí vypracujú projektový zámer.

Vypracovaný projektový zámer, ktorý študenti pripravia a ...29. septembra 2017
Agentúra pre rozvoj Gemera - Agency for development of Gemer region Uverejnil používateľ Štefan Horváth · 41 min. · VEDOMOSTNÉ OSTROVY

V novom školskom roku štartuje Nadácia Volkswagen slovakia nový unikátny projekt – Vedomostné ostrovy.

Na jeho realizácii spolupracuje s Agentúrou pre vzdelanie a vedu SEA dlhodobo pôsobiacou v oblasti podpory vzdelávania, vedy a výskumu. Zapojte sa aj vy a ...28. septembra 2017
X. ročník súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej polievky

M E S T O H N Ú Š Ť A Vás pozýva na 10. ročník súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej polievky 30. septembra 2017 pri MsKS

Dátum: 30. septembra 2017 - sobota - od 08.00 hodiny

• ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ĎalšiaStránka 3 z 234