slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

04. decembra 2017
Výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravú zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 33. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ...01. decembra 2017
Výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 32. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ...30. novembra 2017
Gymnázium v Banskej Bystrici sa ako prvé na Slovensku mení vďaka Participatívnemu rozpočtu školy

V rámci projektu School of active citizens sa zameriavame na motivovanie mladých ľudí k zapájaniu sa do verejného diania. Chceme, aby pochopili, že nemusia vždy čakať na zmenu zhora ale, že zmenou môžu byť aj oni sami. Tento školský rok ...29. novembra 2017
Pozvánka s vônou Vianoc

Mesto Revúca v spolupráci s Mikroregiónom Magnezit si Vás dovoľujú srdečne pozvať na blížiace sa Revúcke vianočné trhy 8. – 9. decembra 2017 na námestí pred budovou „Kohút“.

Tento rok sa môžete tešiť najmä na:

vystúpenie detí materských ...28. novembra 2017
Príručka pre používateľov k definícii malých a stredných podnikov

Čo je malý a stredný podnik? Ako zistiť, či ste ako žiadateľ o regionálny príspevok malým a stredným podnikom v prípade podania žiadosti o regionálny príspevok? Odpovede na tieto aj iné otázky v súvislosti s mikropodnikmi nájdete v príručke, ktorú ...Predchádzajúca | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ĎalšiaStránka 7 z 246