slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

19. apríla 2017
Výzva aj pre Vás: Nápad pre folklór

Nadácia poštovej banky vyhlásila program Nápad pre folklór.Oprávnení žiadatelia:

• aktívni občania a iniciatívy,

• verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spolky),

• školy, škôlky,

• samosprávy (obce, mestá),

• kultúrne inštitúcie.Oblasti podpory – podprogramy:

1. Spoznaj svoj domov

Výskum lokálnej kultúry a popularizácia jeho výsledkov.2. Ukáž sa

Prezentácia lokálnej tradičnej kultúry a folklóru, umelecká tvorba zameraná na tradičnú ľudovú kultúru.

V prvej fáze programu budú vybrané nápady podporené celkovou sumou 39 000 € a následne v 2. fáze verejnosť svojím hlasovaním rozhodne o TOP projekte, ktorý na realizáciu získa navyše prémiu 1 000 €.

Predložené nápady bude hodnotiť odborná komisia, ktorej členovia sa zaoberajú ľudovou kultúrou a folklórom na akademickej úrovni a zástupcami nadácie poštovej banky.

Jeden subjekt môže zaslať do grantového programu maximálne jeden nápad.

Projekty je možné prihlasovať do 15. 5. 2017Viac info: alebo v kancelárií Agentúry pre rozvoj Gemera - 0948 001 086

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera