slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

12. júla 2017
VYZVA GESTO PRE MESTO - PODPORA A ROZVOJ TELESNEJ KULTURY

RAIFFEISEN BANKA vyhlasuje výzvu v rámci ktorej podporí:

• deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú,

• deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo to je prvá a najdôležitejšia motivácia každého športovca,

• organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzane športové výkony detí a mládeže

• súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite,

• materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.Oprávnení žiadateľ:

• materské, základné a stredné školy,

• mimovládne neziskové organizácie,

• mesto alebo obec,

• verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávaju verejnoprospešný účel

• nadácia,

Prihlasovanie projektov: od 3. 7. do 15. 8. 2017

Hlasovanie: od 1. 9. do 30. 9. 2017

Vyhlásenie vybraného projektu: 2. 10. 2017Výška grantu: 1000 €

Viac info: https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-pre-mesto/podpora-rozvoj-telesnej-kultury.html

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera