slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

09. augusta 2017
Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku

Príručka sa vydáva s cieľom zabezpečiť informovanosť a jednotný postup pri predkladaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku a za účelom plynulého a efektívneho procesu jej schvaľovania, poskytnutia a vyúčtovania regionálneho príspevku na podporu realizácie aktivít opatrení schválených Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov.

Zdroj: http://www.nro.vlada.gov.sk/aktuality/prirucka-pre-ziadatela-k-predkladaniu-ziadosti-o-poskytnutie-regionalneho-prispevku/

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera