slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

31. augusta 2017
Zelené vzdelávanie

Prostredníctvom svojho grantového programu „Zelené vzdelávanie“ podporí Nadácia VW Slovakia v spolupráci s materskými a základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami vzdelávanie detí v oblasti životného prostredia.

Cieľom programu je podporiť:

vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie

pomocou environmentálnej výchovy rozširovanie informovanosti o rôznorodých možnostiach ochrany životného prostredia aj na školách

kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže

verejnoprospešnú, environmentálne zameranú aktivitu detí

Úlohou žiadateľov je zorganizovať za poskytnuté finančné prostriedky environmentálnu súťaž na tému : „Najlepší eko-vylepšovák na našej škole“.

Deadline pre prihlasovanie projektov je 10. október 2017.

Maximálna výška grantu: 2 000 eur

Viac info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-zelene-vzdelavanie/

Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA