slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

04. septembra 2017
Stredné školy a technika

Nadácia Volkswagen vyhlasuje grantový program Stredné školy a technika

Cieľom grantového programu určeného výlučne pre stredné odborné školy je podporiť technické vzdelávanie na stredných odborných školách, sprístupniť najmodernejšiu techniku školám a zárove? podporiť motivovaných žiakov a učiteľov.

Nadácia od roku 2012 vyhlasuje grantový program určený výlučne pre stredné odborné školy. Jej cieľom je podporiť technické vzdelávanie na stredných odborných školách, sprístupniť najmodernejšiu techniku školám a zárove? podporiť motivovaných žiakov a učiteľov.

Súčasťou podpory sú okrem finančných prostriedkov aj prednášky či školenia odborníkov z praxe a darovanie rôznych učebných pomôcok. Takisto aj možnosť prezentovať podporené už zrealizované projekty pred komisiou odborníkov z praxe, ako aj zabojovať o zaujímavé ceny.

Ciele grantového programu

Podpora zavádzania programovania do učebných osnov na stredných školách

Interdisciplinárne zapojenie žiakov na jednom projekte s reálnym výsledkom

Zlepšiť podmienky vzdelávania na Slovensku

Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania žiakov do vzdelávacieho procesu

Žiadateľ: Stredné odborné školy na Slovensku

Témy na rok 2017 : Autá na vodíkový pohon

Vybrané školy získajú – edukačný Energy box, metodický materiál, pracovné listy a RC Auto

Podpora zavádzania vzdelávacích aktivít s témou obnoviteľné zdroje energie na stredných školách

Podporiť nadšenie žiakov pre techniku

Účasť na medzinárodnej súťaži modelov vodíkových áut

Zasielanie prihlášok: do 30.9.2017

Národné kolo: apríl 2018 v Bratislave

Medzinárodné kolo: máj 2018Viac info : http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-stredne-skoly-a-technika/

Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA