slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

08. septembra 2017
Vernisáž výstavy Naj... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea.

Pri príležitosti 135. výročia založenia múzea sa 14. septembra 2017 o 15.00 hod. uskutoční vernisáž výstavy Naj... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea.

Na výstave budú prezentované také zbierkové predmety, ktoré majú nadregionálny význam resp. sú svojou múzejnou hodnotou výnimočné a raritné do takej miery, že je ich možné označiť prívlastkom „naj“.V úvode výstavy sa návštevník oboznámi s históriou múzea od jeho založenia v roku 1882. Vystavených bude viac ako 60 zbierkových predmetov z odborov prírodné vedy, archeológia, história, etnológia, dejiny umenia a historický knižničný fond. Uvidíte najťažší zbierkový predmet, najmenší zbierkový predmet, najstarší zbierkový predmet, najväčšiu, najmenšiu a najstaršiu hlinenú nádobu, najstarší zbierkový predmet zhotovený ľudskou rukou, najstaršiu textíliu, najznámejšiu westernovú pušku, najfarebnejšie taniere, najstaršie zaevidované zbierkové predmety, najväčší a najmenší obraz, najväčšiu, najmenšiu a najhrubšiu knihu a pod. Prezentované budú aj najnovšie akvizície zbierkových predmetov z jednotlivých fondov, ako aj najnovšie reštaurované zbierkové predmety z fondu história umenia.Výstava potrvá do 30. novembra 2017.

Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA