slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

04. októbra 2017
Roadshow 2017

Priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov je cieľom aktivity Roadshow 2017. Súťaž je určená pre študentov tretích ročníkov stredných škôl, ktorí vypracujú projektový zámer.

Vypracovaný projektový zámer, ktorý študenti pripravia a odošlú do 31.12.2017, bude hodnotený odbornou komisiou, posúdený a ocenený. Zámer by mal odrážať aktuálne možnosti a potreby regiónu, ktorý škola reprezentuje.

Termíny

Prihlásenie družstiev: pri predložení projektového zámeru

Predloženie projektového zámeru: do 31.12.2017

Hodnotenie: do 31.1.2018

Výber tovaru: do 15 pracovných dní od oznámenia výsledkov

Odovzdanie výhier - školám: do 30.9.2018

- členom družstiev: do 31.3.2018Viac info: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/roadshow-2017-dolezite-informacie-pre-studentov-a-skoly/

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera