slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

03. októbra 2017
30. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Typ výzvy: Otvorená

Dátum vyhlásenia: 29.9.2017

Dátum uzavretia: Neurčené

Oprávnení žiadatelia:

Akciová spoločnosť (Slovensko)

Družstvo (Slovensko)

Európska spoločnosť (Slovensko)

Európske družstvo (Slovensko)

Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (Slovensko)

Jednoduchá spoločnosť na akcie (Slovensko)

Komanditná spoločnosť (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)

Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)

Štátny podnik (Slovensko)

Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)Viac info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/30-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-oze-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2017-30/

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera