slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

05. októbra 2017
ENVIROMESTO 2017

Slovenská agentúra životného prostredia si Vám dovoľuje oznámiť, že 20. septembra 2017 bol vyhlásený prvý ročník súťaže ENVIROMESTO. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť mestá zodpovedné k svojim obyvateľom, ktoré aktívne uplat?ujú environmentálnu politiku vo svojich rozvojových dokumentoch a realizáciách, podporiť Európsky týžde? mobility 2017.

Súťaž je vyhlásená v nasledovných oblastiach:

ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra,

mestská mobilita,

adaptácia na zmeny klímy,

a kategóriách:

aktívna samospráva,

originálna aktivita,

trvalé opatrenie.Do súťaže ENVIROMESTO sa môže prihlásiť každé slovenské mesto (obec so štatútom mesta), ktoré dokáže prezentovať príkladné aktivity, nápady a iniciatívy. Uzávierka prijímania prihlášok súťaže je stanovená na 10. 11. 2017. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 23. 11. 2017 na konferencii Životné prostredie miest v Žiline.

Viac info: http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-zivotne-prostredie-3976/enviromesto/

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera