slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

06. októbra 2017
Výzva č. 2/2018 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

- 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov,

- 2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

- 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,

- 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,

- 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,

- 1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže,

- 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra,

- 4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus,

- 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 30.10.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný de? výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). Termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa je 22. 12. 2017.Viac info: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/361-vyzva-c-2-2018

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera