slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

08. novembra 2017
Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti

D?a 02.11.2017 vstúpila do platnosti Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti (schéma pomoci de minimis) po tom, ako ju Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo v Obchodnom vestníku.

Predmetom Schémy pomoci de minimis je poskytovanie minimálnej pomoci formou dotácie alebo regionálneho príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z prostriedkov rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR. Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom schémy je Úrad vlády SR.

Cieľom pomoci je zmier?ovať nežiaduce rozdiely na úrovni regiónov s cieľom hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov, a tiež zvyšovať ich konkurencieschopnosť za účelom ich trvalo udržateľného rozvoja.

árove? je cieľom podporovať tvorbu nových pracovných miest s dôrazom na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Dôležitým kritériom oprávnenosti projektov je vytvorenie a udržanie najmenej piatich nových pracovných miest, z ktorých najmenej tri musia byť vytvorené pre znevýhodnených uchádzačov.Viac info: http://www.nro.vlada.gov.sk/aktuality/schema-na-podporu-lokalnej-zamestnanosti-novy-nastroj-tvorby-pracovnych-miest/

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera