slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

19. decembra 2017
Ďalšia „lastovička“ v plnení akčných plánov - nový obecný podnik v Gemeri

Celozrnné, bezlepkové, závarkové, prílohové – takéto cestoviny z dielne obecného podniku v obci Gemer sa už čoskoro môžu ocitnúť na tanieroch obyvateľov južného Gemera, ale aj napríklad v tamojších školských jedál?ach. Obecný podnik Gemer vytvorí päť pracovných miest a zamestná aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Vďaka manažérskym zručnostiam starostu obce Zoltána Jankóšika začala obec tohto roku stavať novú budovu z vlastného rozpočtu, v ktorej budú výrobné priestory, skladovacie priestory a sociálne zázemie pre zamestnancov obecného podniku. Potrebná technológia na výrobu, sušenie a balenie cestovín bude zakúpená v roku 2017 z regionálneho príspevku pre okres vo výške 23 000 eur, pričom ďalších spolu 42 000 eur bude poskytnutých v roku 2018 a 2019.

Zamestnanci budú spočiatku platení z finančného príspevku, ktorý poskytne Okresný úrad práce z národného projektu Cesta na trh práce, aktivita č. 2: Podpora vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ v sociálnych podnikoch pracovnej integrácie a následne z vlastných ziskov obecného podniku.

V Akčnom pláne okresu Revúca, ktorý schválila Vláda SR v septembri minulého roku, je plánované vytvorenie šiestich sociálnych podnikov v okrese. Obecné podniky a obecné sociálne podniky predstavujú veľkú výzvu pre miestnu samosprávu: nová verejná politika vyrovnávania regionálnych rozdielov doslova prizýva mestá a obce k spolupráci v oblasti riešenia nezamestnanosti a vytvárania nových pracovných miest.

Zdroj: http://www.nro.vlada.gov.sk/aktuality/dalsia-lastovicka-v-plneni-akcnych-planov-novy-obecny-podnik-v-gemeri/

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera