slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

21. decembra 2017
Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytnutie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ.

Kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-2

Názov výzvy: Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ

Typ výzvy: Otvorená

Druh výzvy :Výzva (Dopytovo - orientovaná)

Zameranie projektu: Dopytovo- orientovaný projekt

Dátum vyhlásenia: 14.12.2017

Dátum uzavretia: Neurčené

Oprávnení žiadatelia: Cirkevná organizáci),

Mimovládne nezisková organizácie - občianske združenia,

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,nadácie

Zameranie

Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ.

Zámerom je poskytnúť žiakom z MRK systém podpory prostredníctvom mentoringu a tútoringu počas vzdelávania na základnej škole až po ukončenie stredoškolského vzdelávania, a tým pomôcť k zlepšeniu ich školských výsledkov, eliminácii predčasného ukončenia základnej školskej dochádzky (opakovanie ročníkov) a preraďovaniu do špeciálnej základnej školy, úspešnému prijatiu na strednú školu a ukončeniu strednej školy (ideálne s maturitou).

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 23. 4. 2018

Viac info: http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-zvysenie-vzdelanosti-urovne-prislusnikov-mrk-na-vsetkych-stupnoch-vzdelavania-oplz-po5-2017-2

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera