slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

15. januára 2018
Výzva na predkladanie návrhov 2018 – EAC/A05/2017

Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2018 - EAC/A05/2017 pre nové projekty v rámci programu Erasmus+.Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka týchto akcií programu Erasmus+:Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

spoločné magisterské štúdium Erasmus MundusKľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

znalostné aliancie

aliancie pre sektorové zručnosti

budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania

budovanie kapacít v oblasti mládežeKľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politík

štruktúrovaný dialóg: stretnutia mladých ľudí s tvorcami politík v oblasti mládežeČinnosti programu Jean Monnet

katedry programu Jean Monnet

moduly programu Jean Monnet

centrá excelentnosti programu Jean Monnet

podpora v rámci programu Jean Monnet pre združenia

siete programu Jean Monnet

projekty programu Jean MonnetŠport

partnerstvá spolupráce

malé partnerstvá spolupráce

neziskové európske športové podujatiaOprávnenosť

Žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+ môže podať každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí pôsobiace v oblasti práce s mládežou, hoci nie nevyhnutne v kontexte mládežníckej organizácie, požiadať o finančné prostriedky na mobilitu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania, ako aj na strategické partnerstvá v oblasti mládeže.Termín na predloženie žiadostíVšetky termíny na predloženie žiadostí uvedené ďalej sa končia o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.Kľúčová akcia 1

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže 1. februára 2018

Mobilita jednotlivcov v oblasti vysokoškolského vzdelávania 1. februára 2018

Mobilita jednotlivcov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelá­ vania a vzdelávania dospelých 1. februára 2018

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže 26. apríla 2018

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže 4. októbra 2018

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus 15. februára 2018Kľúčová akcia 2

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže 1. februára 2018

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 21. marca 2018

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže 26. apríla 2018

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže 4. októbra 2018

Znalostné aliancie 28. februára 2018

Aliancie pre sektorové zručnosti 28. februára 2018

Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania 8. februára 2018

Budovanie kapacít v oblasti mládeže 8. marca 2018Kľúčová akcia 3

Stretnutia mladých ľudí s osobami zodpovednými za rozhodnutia v oblasti mládeže

1. februára 2018

26. apríla 2018

4. októbra 2018

Akcie programu Jean Monnet

Katedry, moduly, centrá excelentnosti, podpora pre združenia, siete, projekty 22. februára 2018

Športové akcie

Partnerstvá spolupráce 5. apríla 2018

Malé partnerstvá spolupráce 5. apríla 2018

Neziskové európske športové podujatia 5. apríla 2018Zdroj: http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=320&vyzva=0

Príspevok pridal: APRG