slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

17. januára 2018
Podpora rozvoja športu na rok 2018

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona a § 2 ods. 2 písm. d) a e) zákona VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018Cieľ výzvy: Základným cieľom je podpora rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy, zameraných predovšetkým na deti a mládež.Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2018 zahŕ?a nasledovné podprogramy:

1. výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi

2. výstavba detských ihrísk

3. výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

4. nákup športovej výbavy.Žiadateľ môže predložiť žiadosť elektronicky, prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (dotacie.slovensko.sk), alebo písomne do podateľne úradu vlády.Výška spolufinancovania: 5%

Termín uzavretia predkladania žiadostí : 5. marec 2018Zdroj: http://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2018/

Príspevok pridal: APRG