slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

26. januára 2018
Seminár pre malých a mladých farmárov

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj vás pozýva na seminár pre malých a mladých farmárov, ktorý sa uskutoční 15.02.2018 v Banskej Štiavnici. Hlavnou témou bude vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a podnikateľského plánu pre výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.Seminár je bezplatný a je určený pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v Banskobystrickom kraji - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Program je venovaný aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3 pre malých farmárov a plánovanej výzve na podopatrenie 6.1 pre mladých farmárov.termín: 15.02.2018

čas: 08.30 - 16:30

miesto: Banská Štiavnica, Drie?ová 12

Počet miest je limitovaný, preto je potrebné zaregistrovať sa najneskôr do 13.02.2018 (čím skôr, tým lepšie).Zdroj: http://www.malohont.sk/clanok.php?id=470

Príspevok pridal: APRG