slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

04. marca 2019
Podnikatelia by si mohli zrealizovať svoje podnikateľské zámery v obci/meste aj prostredníctvom PPP schém

Veľa podnikateľov si nevie predstaviť, že PPP schémy sa dajú aplikovať aj na lokálnej úrovni. PPP schéma, alebo projekty verejno-súkromného partnerstva (angl. Public Private Partnership) všeobecne označuje rôzne formy dlhodobej spolupráce medzi obcou/mestom a podnikateľom. Cieľom tejto spolupráce je efektívne zabezpečiť kvalitnú verejnú infraštruktúru alebo verejné služby pre občanov (napr. hospice, školu, knižnicu v obci…).

Podnikatelia môžu vďaka tejto schéme zrealizovať v spolupráci s obcou svoj podnikateľský zámer a zreštaurovať tak napr. historickú budovu vo vlastníctve obce a spraviť tam napr. knižnicu, alebo hospic, ktorý by prevádzkoval. PPP schému upravuje zložitejšia zmluva uzatvorená medzi obcou a podnikateľom (niekedy aj s bankou) na dlhšie časové obdobie.

Podstatnou zložkou každej PPP schémy je poskytovanie verejnoprospešných služieb. Pomocou spolupráce medzi obcou a podnikateľom za pomoci PPP schém tak môžu vzniknúť sociálne centrá či školy, pričom sa jedná o schému (ak je dobre zmluvne nastavená), ktorá je výhodná pre obe strany. Pri PPP projektoch sa vychádza z prezumpcie, že súkromný investor/podnikateľ si dokáže pri niektorých rizikách (napr. termín výstavby, kvalita použitého materiálu a práce) poradiť lepšie ako samospráva a naopak, obec/mesto vie zabezpečiť lepšie podmienky vyplývajúce z ostatných rizík (napr. legislatívne zmeny na lokálnej úrovni).Mechanizmus regionálnych PPP projektov sa začína úspešne uplat?ovať v rámci EU a Agentúra pre rozvoj Gemera (pre viac info o našich aktivitách navštívte našu FB stránku) v spolupráci s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave rámci medzinárodného projektu RESTAURA vypracováva podrobnú štúdiu a návod na to, ako revitalizovať budovy vo vlastníctve obce prostredníctvom PPP projektov v podmienkach našej legislatívy. Ako fungujú PPP projekty, ako ich využiť na regionálnej úrovni a revitalizovať historickú budovu vo vlastníctve obce v spolupráci s miestnym podnikateľom, sa dozviete aj prostredníctvom RESTAURA HELPDESK: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/helpdesk-slovak.html

Viac info o medzinárodnom projekte RESTAURA : http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RESTAURA.html

Tento projekt je financovaný prostredníctvom OP Stredná Európa z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: Agentúra pre rozvoj Gemera

Príspevok pridal: APRG