slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

30. mája 2019
Projekty PPP na regionálnej úrovni majú budúcnosť!

Agentúra pre rozvoj Gemera v spolupráci so zahraničnými partnermi a Ekonomickou univerzitou v Bratislave v regiónoch Slovenska vysvetľujú ako fungujú PPP projeky, ako ich využiť na regionálnej úrovni a ako zrevitalizovať historickú budovu vo vlastníctve obce v spolupráci s miestnym podnikateľom práve prostredníctvom PPP schémy. Podstatnou zložkou každej PPP schémy je poskytovanie verejnoprospešných služieb. Pomocou spolupráce medzi obcou a podnikateľom za pomoci PPP schém tak môžu vzniknú doovy dôchodcov, či školy, pričom sa jedná o schému (ak je dobre zmluvne nastavená), ktorá je výhodná pre obe strany.Mechanizmus regionálnych PPP projektov sa začína úspešne uplat?ovať v rámci EU a Agentúra pre rozvoj Gemera (pre viac info o našich aktivitách navštívte našu FB stránku) v spolupráci s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave v rámci medzinárodného projektu RESTAURA vypracováva podrobnú štúdiu a návod na to, ako revitalizovať budovy vo vlastníctve obce prostredníctvom PPP projektov v podmienkach našej legislatívy. Ako fungujú PPP projekty, ako ich využiť na regionálnej úrovni a revitalizovať historickú budovu vo vlastníctve obce v spolupráci s miestnym podnikateľom, sa dozviete aj prostredníctvom RESTAURA HELPDESK: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/helpdesk-slovak.htmlalebo kontaktujte našu RRA.

Viac info o medzinárodnom projekte RESTAURA a príkladoch z dobrej praxe si pozrite na našej webovej stránke : http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RESTAURA.htmlTento projekt je financovaný prostredníctvom OP Stredná Európa z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Zdroj: Agentúra pre rozvoj Gemera

Príspevok pridal: APRG