slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

17. augusta 2017
Získanie nových trhov a zlepšenie marketingových podmienok

Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejnila na svojom webovom sídle výzvu ...26. júla 2017
VYZVA NA PREDKLADANIE ZIADOSTI O SCHVALENIE OBSAHOVYCH NAMETOV VZDELAVACICH A INFORMACNYCH AKTIVIT

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020Oprávnené aktivity:

- Vzdelávanie v oblasti inovácií – ...13. júla 2017
VYZVA NA PREDKLADANIE ZONFP - AKTIVIZACIA A PODPORA MLADYCH NEET

Názov: Aktivizácia a podpora mladých NEET

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

Investičná priorita: 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, ...12. júla 2017
VYZVA GESTO PRE MESTO - PODPORA A ROZVOJ TELESNEJ KULTURY

RAIFFEISEN BANKA v rámci výzvy podporí:

deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú,

deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo ...07. júla 2017
VYZVA NA PREDKLADANIE ZIADOSTI NA PODPORU SOCIALNYCH A KULTURNYCH POTRIEB A RIESENIA MIMORIADNE NEPRIAZNIVYCH SITUACII ROMSKEJ KOMUNITY

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR d?a 30. júna 2017 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých ...| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia