slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

09. januára 2017
Výzva aj pre Vás: „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Nadácia Tesco vyhlasuje druhé kolo Grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Oprávnení žiadatelia:

- mimovládne organizácie: (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví)

- miestna samospráva: mestá a obce06. januára 2017
Výzva na zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Investičná priorita:

Investovanie do ...05. januára 2017
Výzva pre aj pre Vás: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch.

Oprávnení žiadatelia:

- obec

- mesto

- združenie obcí20. decembra 2016
Výzva pre obce a združenia obcí: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Environmentálny fond vydal výzvu na predkladanie žiadostí o podporu činnosti: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.

Oprávnení žiadatelia:

- obec

- združenie obcí

Cieľ:

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom ...19. decembra 2016
Výzva aj pre obce: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Environmentálny fond vydal výzvu na predkladanie žiadostí o podporu činnosti: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.Oprávnení žiadatelia:

- obec

- príspevková organizácia zriadená obcou, alebo samosprávnym krajom na účely ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia