slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

14. decembra 2016
Výzva aj pre Vás: Podpora ochrany ľudských práv a slobôd

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Oprávnení žiadatelia:

• obec

• vyšší územný celok,13. decembra 2016
Výzva aj pre Vás: Zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

Oprávnení žiadatelia:

- zamestnávatelia – podnikateľské subjekty

- ...30. novembra 2016
Výzva pre nových a začínajúcich podnikateľov: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov.Oprávnení žiadatelia sú:

• mikro podniky

• malé podniky

• stredné ...22. novembra 2016
Výzva pre aj pre Vás: Kultúra národnostných menšín na rok 2017

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2017.Oprávnení žiadatelia:

- obec

- vyšší územný celok

- občianske združenie

- ...21. novembra 2016
Príspevok na kúpu elektromobilu

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu ( ZAP SR) projekt, po ktorom budú elektromobily finančne dostupnejšie.

Oprávnení žiadatelia:

- občan

- podnikateľský subjekt

- mestá

- obcePredchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia