slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

11. októbra 2016
Výzva aj pre Vás: Bezpečne v komunite – bezpečne doma 2016

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje grantový program Bezpečne v komunite – bezpečne doma 2016

Oprávnení žiadatelia:

• komunitné centrá

• materské centrá

• školy

• samosprávy – obce, mestá

• mimovládne organizácie, ktoré pracujú s rodinami (napr. na?hradny?mi, ...10. októbra 2016
Výzva pre FO a PO: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inovácií a technologického transferu

Oprávnení žiadatelia:

fyzické alebo právnické osoby

• osoby zapísané v obchodnom registri

• osoby, ...04. októbra 2016
Výzva na Rakúsko-Slovenskú spoluprácu

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní podporí projekty v oblasti:

• Spolupráca mladých výskumníkov

Cieľ:

podporiť kariérny rast doktorandov a postdoktorandov prostredníctvom užšej spolupráce s inými doktorandmi a postdoktorandmi z Rakúska a Slovenska03. októbra 2016
Výzva: program Spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

Urad vlády Maďarska v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

V rámci prvej výzvy sa otvárajú nasledovné prioritné ...27. septembra 2016
Výzva pre právnické a fyzické osoby: Riešenie projektov výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.Oprávnení žiadatelia:

- slovenská právnická osoba

- slovenská ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia