slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

21. júla 2016
Výzva pre obce a mestá: Výstavba, modernizácia a prestavba komunitných centier

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier.

Oprávneným žiadateľom sú obce a mestá s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít(príloha č.7 výzvy).

Cieľ výzvy:

• výstavba ...14. júla 2016
Výzva aj pre Váš nápad: Férová nadácia

Férová nadácia otvára nový grantový program.

Oprávnení žiadatelia:

- fyzické osoby

- formálne aj neformálne združenia právnických osôb bez tematického obmedzenia

Nevyhnutnou podmienkou je ich verejnoprospešné zameranie a aktivity podporujúce stratégiu a ciele Férovej nadácie a ...14. júla 2016
Výzva pre obce a mikroregióny: Program obnovy dediny 2017

Environmentálny fond zverejnil usmernenie pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu na rok 2017 PROGRAM OBNOVY DEDINY - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidiekuOprávnení žiadatelia:

• obec bez štatútu mesta

• mikroregionálne ...07. júla 2016
Specifikácie činnosti podpory formou dotácie pre rok 2016 a 2017

Environmentálny fond zverejnuje:

- specifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2017

- specifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2017

Podpora formou dotácie

Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre ...07. júla 2016
Projekt pre detské domovy a zariadenia s nepretržitou starostlivosťou: S nadáciou v pohybe

Nadácia Volkswagen Slovakia štartuje dlhodobý projekt na podporu detských domovov a domovov sociálnych služieb na Slovensku.

Zariadeniam uľahčí ich denný režim zapožičaním auta Volkswagen up! na celých šesť mesiacov.

O projekt sa môžu uchádzať:

• Detské ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia