slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

30. júna 2016
Výzva aj pre Vás: SPPoločne

SPP a Nadácia SPP vyhlasujú verejnoprospešný program SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci rôznym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Oprávnení žiadtelia:

• mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy

• školské zariadenia: školy (materské, ...30. júna 2016
Výzva aj pre Vás: Služby poskytované v azylovom procese

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant v súlade s návrhom Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.Oprávnení žiadatelia:

• orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy

• samosprávny ...23. júna 2016
Výzva pre obce a združenia obcí: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie na činnosť: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Oprávnení žiadatelia:

- obec

- združenie obcí

Predmetom podpory je sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktoré sa nachádzajú v katastri ...23. júna 2016
Výzva aj pre vás: Rozprúdime regióny

Nadácia ZSE vyhlasuje prvý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny.

Oprávnení žiadatelia:

- obce

- mestá

- mimovládne organizácie

- kultúrne inštitúcie

- školy

- školské zariadenia

- športové klubyZámerom je podporiť komunitný a kultúrny ...17. júna 2016
Výzva aj pre vás: Využívanie inovačného potenciálu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia