slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

21. apríla 2016
Národný projekt: Podpora opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra MPSVaR SR oznamuje o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Cieľom je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestnovania prijímateľov sociálnych služieb do pobytových zariadení sociálnych služieb.

Realizácia projektu ...21. apríla 2016
Obnova výchovy a vzdelávania na rok 2016 - Stretnutie so vzormi

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre OBLAST OBNOVY VYCHOVY A VZDELAVANIA

Oprávnení žiadatelia:

• občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo štátom uznaná cirkev ...18. apríla 2016
PODPORA NA POISTENIE URODY VINOHRADOV

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2016 na predkladanie žiadosti o podporu na poistenie úrody v termíne: od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2016Žiadateľ : fyzická osoba ...18. apríla 2016
Predkladanie návrhov na tvorbu implementačných sietí

URBACT vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na tvorbu implementačných sietí

Výzva je určená pre:

- mestá z 28 členských štátov Európskej únie a dvoch partnerských krajín – Nórska a Švajčiarska

- ktoré už majú integrovanú mestskú stratégiu/akčný plán riešiaci ...07. apríla 2016
VYZVA AJ PRE VAS: „Hľadáme ďalší zmysel - pre Nepočujúcich“

Nadácia Volkswagen Slovakia otvorila druhý ročník grantového programu ,,Vzdelaním k integrácii”, ktorý podporuje vzdelávanie a integráciu telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže do 25 rokov zo zariadení a domovov sociálnych služieb

Oprávnení žiadatelia:

• Zariadenia sociálnych služieb ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia