slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

18. februára 2016
VYZVA PRE OBCE A VUC: Rekonštrukcia, výstavba telocvične a jej vybavenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov len pre:

- obce

- VÚC

ktoré sú zriaďovateľom základnej školy alebo strednej školy a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na ...11. februára 2016
Výzva pre poľnohospodárov: Mladí majú šancu

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre:

opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre ...11. februára 2016
VÝZVA Medzinárodné vzťahy a zahraničný politika SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016 na:

- podporu štúdií, analýz

- organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR

Cieľ:05. februára 2016
VYZVA PRE OBCE - Európa pre občanov

Program EÚ "Európa pre občanov" financuje iniciatívy na podporu spoločnej európskej pamäte a aktívneho občianstva na úrovni EÚ.

Dna 14. 4. 2014 program vstúpil do nového sedemročného cyklu pre roky 2014 -2020. Celková výška rozpočtu ...05. februára 2016
VYZVA PRE OBCE – Višegrátsky fond

Medzinárodný Višegrátsky fond so sídlom v Bratislave bol zriadený 4 krajinami Višegrátskej štvorky v roku 2000. Jeho cieľom je sprostredkovanie a podporovanie spoločných projektov krajín višegrátskej štvorky.

Co podporuje VF?

- kultúrne akcie

- výskum a vývojPredchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia