slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

05. februára 2016
VYZVA PRE OBCE - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu so zámerom zvýšenia kapacít infraštruktúry materských škôl

Oprávnení žiadatelia:

- obec ako zriaďovateľ materskej školy ( vzťahuje sa ...05. februára 2016
VYZVA PRE OBCE - Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na

- výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

- rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s ...05. februára 2016
VYZVA PRE OBCE – Rekonštrukcia alebo výstavba novej telocvične s vybavením na rozvoj žiakov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na ...17. decembra 2015
Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016.

Oprávnení žiadatelia:

• obec

• vyšší územný celok

• občianske združenie

• nadácia

• záujmové združenie právnických osôb, ktoré je ...10. decembra 2015
VÝZVA AJ PRE V?S: Podpora kultúrnych podujatí, aktivít a časopisov

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v rámci Programu 2 - Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy, na podprogramy:

• Podprogram 2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže

• Podprogram ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia