slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

17. septembra 2015
VYZVA PRE OBCE: Zelená dedina

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila Program obnovy dediny Zelená dedina

Oprávnení žiadateľ:

• obec bez štatútu mesta

Specifikacia činností podpory formou dotácie

Ochrana a tvorba krajiny, realizácia zelenej infraštruktúry na vidieku mimo zastavaného územia17. septembra 2015
Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila PROGRAM OBNOVY DEDINY: ZLEPŠOVANIE KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA VIDIEKU.

Oprávnení žiadatelia:

• obec bez štatútu mesta

• mikroregionálne združenie obcí

Špecifikácia činností podpory formou dotácie:

Ochrana životného prostredia, ...11. septembra 2015
Občania môžu elektronicky požiadať o 40 rôznych štátnych dávok

Občania Slovenskej republiky môžu v rámci eGovernmentu cez internet podať 40 rôznych žiadostí o:

- štátne sociálne dávky

- sociálnu pomoc

- pomoc v hmotnej núdzi.

Konzultačno-softvérová spoločnosť Softec odovzdala do prevádzky systém elektronických služieb občanom, ...11. septembra 2015
VYZVA PRE MO a SAMOSPRAVY: Komunitné granty

Nadácia VÚB vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o grant pre:

- mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy)

- samosprávy

Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a ...03. septembra 2015
Založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie.

Oprávnení žiadatelia:

- Podnik, mikropodnik, malý alebo stredný podnik

- chovateľ hospodárskych zvierat pôsobiaci v sektore poľnohospodárskej ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia