slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

13. augusta 2015
VYZVA PRE MESTA A OBCE: Opätovné ZVÝŠENIE finančných prostriedkov na verejné osvetlenie osvetlenie trh a vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Ministerstvo hospodárstva vydalo výzvu na predkladanie žiadostí pre: OBCE a MESTA

Dôvodmi, pre ktoré opätovne pristupuje MH SR k vypísaniu takejto výzvy, sú:

• Energetická efektívnosť

• Dlhodobo evidovaná potreba a súčasne veľký záujem obcí o realizáciu modernizácie sústav ...13. augusta 2015
VYZVA NA PRIORITY mládežníckej politiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov pre mládež

Oprávnení žiadatelia sú subjekty, ktoré:

• preukázateľne uskutočnujú aktivity v oblasti mládeže zamerané na ...06. augusta 2015
Podpora investícií na spracovanie, uvádzanie na trh a vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre OPATRENIE: Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby06. augusta 2015
Výzvy pre azyl, migráciu a integráciu

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo tri otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu /AMIF/

Oprávnení žiadatelia:

- orgány štátnej správy

- orgány samosprávy

- orgány tretieho sektora,

- medzinárodné organizácie pôsobiace ...05. augusta 2015
Výzva pre obce a mestá, ktoré môžu získať bezplatne energetický audit budovy

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporí program Ekoobec, kde je možné získať zdarma energetický audit vybranej verejnej budovy.

Cieľom auditu je motivovať mestá a obce k

- zavádzaniu opatrení vedúcich k zvyšovaniu energetickej hospodárnosti budov ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia