slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

16. júla 2015
Environmentálny fond – Podporované oblasti pre rok 2016

Environmentálny fond zverejnil formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2016

Oprávnení žiadatelia:

• Fyzická osoba, ktorá (ne)podniká na území SR

• Právnická osoba, ktorá (ne)podniká na území SR

• Obec

• Samosprávny ...16. júla 2015
VYZVA PRE OBCE, ORGANIZACIE, SAMOSPRAVNY KRAJ - Zatepľovanie a modernizácia verejných budov

Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 o oblasť L,

činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovaniaOprávnení žiadatelia

- obec

- príspevkové alebo rozpočtové ...09. júla 2015
Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva

Úrad vlády SR vydal výzvu na predkladanie žiadostí o projekt, ktorého oprávneným žiadateľom sú:

- právnické osoby

- verejné alebo súkromné organizácie

- komerčné alebo nekomerčné organizácie

- mimovládne organizácie zriadené ako právnické osoby v SR

- medzivládne organizácie ...09. júla 2015
VÝZVA PRE OBCE Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl.

Oprávneným žiadateľom sú len obce, ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti o ...02. júla 2015
Nadácia Volkswagen Slovakia -Projekty zamestnancov Partner

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na edukačný projekt pre:

- Občianske združenia

- Školy

- Predškolské zariadenia (škôlky)

- Verejnoprospešné organizácie

Cieľ grantového programu:

• Podporiť verejnoprospešné aktivity a ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia