slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

27. novembra 2014
Kultúra národnostných menšín na rok 2015

Úrad vlády SR vydal výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015

Oprávnení žiadatelia:

- obec

- vyšší územný celok

- občianske združenie

- nadácia27. novembra 2014
Ministerstvo kultúry SR – 6. Kultúra znevýhodnených skupín

Ministerstvo kultúry SR zverejnuje výzvu pre na podporu :

- kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

- rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí v oblasti kultúry

- uľahčenie prístupu znevýhodnených skupín obyvateľstva ku kultúre ...21. novembra 2014
Ministerstvo kultúry SR – 4. Umenie

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnuje výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na:

- divadlo a tanec (profesionálne kultúrne aktivity),

- hudba (profesionálne kultúrne aktivity),

- výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra (profesionálne kultúrne aktivity), ...21. novembra 2014
Výzva pre MESTA a OBCE, NEINVESTIČNÉ FONDY, ORGANIZACIE, ZDRUŽENIA, NADACIE - Komunitné centrá

Implementačná agentúra pre Operačný Program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje výzvu na zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá.

Oprávnení žiadatelia všetky samosprávne kraje SR mimo BSK:

- obce a mestá

- neziskové organizácie

- cirkevné organizácie ...13. novembra 2014
VÝZVA PRE FYZICKÉ a PRAVNICKÉ OSOBY – Prevencia kriminality

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality vyhlásilo výzvu pre:

• fyzické osoby

• právnické osoby

Dotáciu NEMOŽNO poskytnúť žiadateľovi, ktorý je:

- štátnym orgánom

- štátnou rozpočtovou organizáciou

- štátnou príspevkovou organizáciou

- štátnym účelovým ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia