slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

02. októbra 2014
Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2015

Environmentálny fond zverejnuje ŠPECIFIKACIU ČINNOSTÍ PODPORY FORMOU DOTACIE PRE ROK 2015 v oblasti:

• Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme

• Ochrana a využívanie vôd

• Rozvoj odpadového hospodárstva

• Ochrana prírody a krajiny

• Environmentálna výchova, vzdelávanie a ...02. októbra 2014
VÝZVA PRE OBCE – Programy obnovy dediny

Environmentálny fond vydal: PROGRAM OBNOVY DEDINY – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku, ktorého oprávnení žiadatelia sú:

- obce

- mikroregionálne združenia obcí

Cieľom Programu obnovy dediny je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k ...25. septembra 2014
VÝZVA PRE AKTÍVNYCH OBČANOV, ORGANIZACIE, ŠKOLY, SENIOROV, SAMOSPRAVY – Nápad pre 3 generácie

Poštová banka vyzýva 3 generácie aby sa zapojili do grantového programu Nápad pre 3 generácie.

Program je venovaný deťom – mladým ľuďom – aktívnym ľuďom – seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva.

O finančnú podporu sa môžu ...25. septembra 2014
VÝZVA PRE ŠKOLY A MIMOVLADNE ORGANIZACIE, CENTRA VOĽNÉHO ČASU - Škola nás baví - Zamestnanecká grantová schéma 2015

Nadácia VÚB štartuje zamestnaneckú grantovú schému v oblasti:

- vzdelávania,

- voľnočasových aktivít

- charity

Oprávnení žiadatelia:

- príspevkové a rozpočtové organizácie (základné a stredné školy, samospráva)

- mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, ...18. septembra 2014
VÝZVA PRE ŠKOLY A MIMOVLADNE ORGANIZACIE v oblasti vzdelávania a spolupracujúce so ZŠ A SŠ - Orange - e-Školy pre budúcnosť

Nadácia Orange vyhlasuje prvý ročník špecializovaného grantového programu pre:

- slovenské základné a stredné školy

- mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce s niektorou so základných či stredných škôl

Cieľom programu je vzdelávanie: ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia