slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

24. júla 2014
VÝZVA PRE OBCE A PODNIKATEĽOV: Podpora na širokopásmové pripojenie

Európska komisia odštartovala iniciatívu „Prepojené komunity“.

Cieľom iniciatívy je identifikovať a podporiť viacero inovatívnych pilotných projektov na zavedenie vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, ktoré by sa dali uplatniť v celej Európskej únii.

Podporené môžu byť:

• samosprávy ...17. júla 2014
Semináre ku grantu Európa pre občanov – septembrové uzávierky

Združenie miest a obcí Slovenska a Európsky kontaktný bod Slovensko pozývajú

na informačné semináre k septembrovým uzávierkam programu Európa pre občanov 2014-2020

Seminárne sa uskutočnia:

24.7.2014 - Banskej Bystrici (Centrum komunitného organizovania, Kapitulská 13)

31.7.2014 ...17. júla 2014
Výzva pre podnikateľov: Zvýšenie energetickej efektívnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vydala výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

• osoby zapísané v obchodnom registri

• osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory energie a ...10. júla 2014
Zvýšenie kvality v oblasti vzdelávania

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

• Obce

• Mestská časť Košice

Cieľom je podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na lokálne stratégie komplexného ...10. júla 2014
Podpora mladých nadaných ľudí zo sociálne slabších rodín

Program AXA Fond vyzýva k predloženiu žiadosti o vzdelávací grant, ktorý môže predložiť osoba spĺnajúca nasledovné kritériá:

• študent do 26 rokov (zákonný zástupca neplnoletej osoby)

• občan SR s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

• rodinný mesačný ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia