slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

23. apríla 2014
Viac dizajnu

Nadácia Tatra banky pokračuje v Grantovom programe pod názvom Viac dizajnu, kde podporuje vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu.

Týmto programom chcú podporiť mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.

Dôvodom programu je ...15. apríla 2014
Zelená pre seniorov

Nadácia Orange spolu s Centrom pre filantropiu, n.o. vyhlasujú výzvu pre seniorov (ľudia v poproduktívnom veku (nad 60 rokov)

Môže ísť o:

• organizované skupiny seniorov (starí ľudia v domovoch seniorov, penziónoch, zariadeniach sociálnych služieb, združení v ...15. apríla 2014
Oživujeme verejný priestor

Nadácia pre mladých INTENDA vydáva program, ktorého cieľovými skupinami sú:

- mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov

- verejnosť

Zámerom programu Oživujeme verejný priestor je zvýšiť sebadôveru mladých ľudí prostredníctvom vytvárania podmienok na ich ...08. apríla 2014
PODPORUJEME TALENTY 2014

Nadácia pre mladých INTENDA podporí mladé talenty, vo veku od 6 – 21 rokov (žiaci základných a stredných škôl)

Cieľom je podpora reprezentácie mladých

ľudí na medzinárodných súťažných či prezentačných podujatiach, konkrétne:

• podpora rozvoja nadanej ...08. apríla 2014
LIENKA POMOCI

LIENKA POMOCI vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant pre

• mimovládne organizácie: neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, Slovenský Červený kríž a organizácie s medzinárodným prvkom

• obce a mestá a nimi zriadené organizácie ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia