slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

29. októbra 2013
Výzva pre podnikateľov

Grantová výzva na podporu spoločensky prospešného

podnikania

Nadácia PROVIDA vyhlásila 25. septembra 2013 grantový program podpory podnikania so spoločenským dopadom pod názvom

„Môžu ryby lietať?“Dátum uzávierky: 18. november 2013
29. októbra 2013
Výzva pre odborníkov z oblasti kultúry

Ministerstvo kultúry SR

pracuje na tvorbe

Stratégie rozvoja kultúry pre roky 2014 až 2020.

Do tohto procesu zapojilo viacero expertov, ale k spolupráci prizýva aj odborníkov a osobnosti z celej oblasti kultúry, aby svojimi ...29. októbra 2013
Výzva pre mimovládne organizácie

Nadácia Ekopolis spolu s partnerskou Nadáciou pre deti Slovenska vyhlásila druhé kolo výziev Fondu pre mimovládne organizácie.

2.výzva programu je zameraná na podporu aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory ...29. októbra 2013
Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.

Dotačné programy

1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine

2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

3 Európske hlavné mesto kultúry ...29. októbra 2013
Národný informačný de? programov nadnárodnej spolupráce k súčasnému programovému obdobiu 2007 – 2013 a novému programovému obdobiu 2014-2020

Národný orgán pre programy nadnárodnej spolupráce Stredná Európa a Juhovýchodná Európa bude v priebehu mesiaca december 2013 - február 2014 realizovať Národný informačný de? programov nadnárodnej spolupráce k súčasnému programovému obdobiu 2007 - 2013 a novému programovému obdobiu 2014-2020.Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia