slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

28. februára 2017
Podpora verejnoprospešných projektov

Nadácia Slovenskej sporiteľne spustila ďalší ročník Otvoreného grantového programu na podporu verejnoprospešných projektov neziskových organizácií.

Oprávnení žiadatelia:

- neziskové a mimovládne organizácie

- materské a stredné školy

- zariadenia sociálnych služieb

- inštitúcie ...27. februára 2017
Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Preventívne opatrenia na ochranu pred povodnami realizované mimo vodných tokov

Oprávnení žiadatelia:

- Subjekty ústrednej verejnej správy – štátne rozpočtové a štátne príspevkové ...21. februára 2017
VYZVA:FOND NA PODPORU UMENIA

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá (štipendium, dotácia)

1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá (dotácia)20. februára 2017
Výzva na zlepšenie vonkajších hraníc a víz

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť,

Nástroja pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz.

Oprávnení žiadatelia:

• orgán štátnej správy, ústrednej aj ...14. februára 2017
Výzva aj pre Vás: Hodina deťom

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 18. ročník grantového programu Hodina deťom určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku.

Oprávnení žiadatelia:

- mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy)Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia