slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

18. júna 2015
Tu sa nám páči tu chceme žiť

Spoločnosť Baumit v spolupráci s Centrom pre filantropiu otvorila 10. ročník grantového programu Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Oprávnenými žiadateľmi sú:

• občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy

• knižnice, múzeá, hudobné centrá, hvezdárne, divadla

• obce, mestá

• neformálne skupiny občanov zastúpené fyzickou osobou

Základnou ideou programu je rozvoj komunitného života a účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú.

Tento program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest, kde žijú.

Podporené budú inovatívne projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 800 €

Predloženie projektov: do 10.7.2015 do 15:00 hod.

Viac info: http://www.tusanampacituchcemezit.sk/sk/aktualny-10-rocnik/ alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti - tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera