slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

18. júna 2015
Zlepšime sppoločne Slovensko

SPP a Nadácia SPP vyhlasujú štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorého oprávnenými žiadateľmi sú:

- občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy

- školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia

- múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská

- rôzne športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže

- obce a mestá

Oblasť podpory:

1. kategória: SPPoločne pre ľudí

oblasť – kultúra: kultúrno-spoločenské, kultúrno-výchovné a verejnoprospešné podujatia určené pre rôzne skupiny obyvateľstva

oblasť – šport: športové akcie, projekty z oblasti športu a športovo-pohybové aktivity určené pre rôzne skupiny obyvateľstva

2. kategória: SPPoločne pre domovinu

oblasť – vzdelávanie: vzdelávacie a rozvojové projekty z oblasti ekológie, ochrany, rozvoja a skvalitnenia životného prostredia v obci, komunite alebo regióne

oblasť – životné prostredie: projekty zamerané na vybudovanie, rozvoj, skvalitnenie a obnovu verejných priestorov, športovísk, detských ihrísk a parkov. Cieľom podpory je ochrana prírody, skvalitnenie a zveľaďovanie životného prostredia.

Minimálna výška pomoci na 1 projekt: 3 000 €

Maximálna výška pomoci na 1 projekt: 6 000 €

Uzávierka predkladania projektov: 13. 7. 2015

Viac info: http://www.sppolocne.sk/ alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti - tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera