slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

25. júna 2015
Medzinárodný Visegrádský fond – Malé granty

Medzinárodný Visegrádsky fond vydal výzvu na predkladanie žiadostí o grant pre:

• neštátne neziskové organizácie

• územné samosprávne celky

• verejné školy a univerzity

• vedecko-výskumné inštitúcie

• verejné inštitúcie

Typy podporovaných projektov:

? Kultúrna spolupráca

? Vedecká výmena a výskum

? Vzdelávanie

? Výmena mládeže

? Cezhraničná spolupráca

? Podpora cestovného ruchu

V projekte je nutná spolupráce minimálne 3 zemí V4

Maximálna výška podpory: 6 000€

Z programu bude hradené maximálne 80 % celkových nákladov projektu

Maximálna doba podpory - 6 mesiacov

Žiadosti o grant sa predkladajú v termínoch:

1.9.2015 a 1.12.2015

Dĺžka hodnotenia žiadostí je až 50 pracovných dní po predložení žiadosti, s čím musí žiadateľ počítať pri plánovaní akcií.

Viac info: http://visegradfund.org/grants/small-grants/ alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti - tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera