slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

25. júna 2015
Zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2015/ 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vydala výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2015/2016 pre

? Včelárske združenie, ktoré zastrešuje viac ako 30% včelárov a zastupuje prijímateľov pomoci, ktorí čerpajú pomoc prostredníctvom včelárskych združení

Pomoc na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi možno poskytnúť pri vykonávaní nasledovných opatrení:

• technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam

• kontrola varroázy

• racionalizácia sezónneho presunu včelstiev

• podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu

• podpora obnovenia stavu včelstiev

• spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov

Žiadosť o poskytnutie pomoci do 31.7.2015

PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM OPATRENIAM nájdete v Príručke pre žiadateľa pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2015/2016 na tomto linku:

http://www.apa.sk/index.php?navID=139 alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti - tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera