slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

02. júla 2015
VYZVA PRE MESTA A OBCE: Verejné osvetlenie

Ministerstvo hospodárstva vydalo výzvu na predkladanie žiadostí pre: obce a mestá.

Dôvodmi, pre ktoré opätovne pristupuje MH SR k vypísaniu takejto výzvy, sú:

• Energetická efektívnosť

• Dlhodobo evidovaná potreba a súčasne veľký záujem obcí o realizáciu modernizácie sústav verejného osvetlenia

• Zlepšovanie kvality života miestnej populácie a s tým súvisiace znižovanie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľstva

• Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky

• Redukcia množstva produkovaných emisií CO2 (v súvislosti s prevádzkou starých zariadení)

Okrem energetickej štúdie a samotných nových svietidiel preplatí MH SR:

- rozvodné skrine na reguláciu osvetlenia

- náklady na riadenie osvetlenia a revíznu správu

Intenzita pomoci bude 95% celkových nákladov t.j. z rozpočtu projektu bude pokryté 95% nákladov a 5% si bude hradiť obec/mesto

V prípade nákupu svietidiel budú stanovené maximálne limity na ceny svietidiel. Ak si obec bude chcieť kúpiť drahšie, musí si doplatiť rozdiel z vlastných zdrojov.

Keď bude projekt doručený, okamžite sa posúdi a vyhodnotí.

Plánovaná výška prostriedkov na rok : 5 000 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 200 000 €

Uzávierka prijímania žiadostí: september 2015

Viac info: http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-8688/nova-vyzva-mh-sr-pre-mesta-a-obce-na-modernizaciu-osvetlenia/ alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti - tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera