slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

07. júla 2016
Projekt pre detské domovy a zariadenia s nepretržitou starostlivosťou: S nadáciou v pohybe

Nadácia Volkswagen Slovakia štartuje dlhodobý projekt na podporu detských domovov a domovov sociálnych služieb na Slovensku.

Zariadeniam uľahčí ich denný režim zapožičaním auta Volkswagen up! na celých šesť mesiacov.

O projekt sa môžu uchádzať:

• Detské domovy

• Domovy sociálnych služieb a podobné zariadenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením s nepretržitou starostlivosťou

Podporený subjekt môže ďalšiu žiadosť podať po uplynutí troch rokov od ukončenia zmluvy o zapožičaní

Cieľ projektu:

• Uľahčiť denný režim detských domovov a domovov sociálnych služieb zapožičaním vozidla na dobu jedného polroka

• Podporiť čo najvyšší počet subjektov

• Rozšíriť cielenú pomoc Nadácie na čo najširšie územie SlovenskaOnline prihlasovanie bude opäť spustené v septembri 2016. Pravidelne sa informujte o priebehu projektu na stránke Nadácie:

http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-s-nadaciou-v-pohybe/

alebo na tel. čísle: 02-6964-3277 - pani Katarína Marináková

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera