slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

14. júla 2016
Výzva pre obce a mikroregióny: Program obnovy dediny 2017

Environmentálny fond zverejnil usmernenie pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu na rok 2017 PROGRAM OBNOVY DEDINY - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidiekuOprávnení žiadatelia:

• obec bez štatútu mesta

• mikroregionálne združenie obcíCieľom Programu obnovy dediny je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o :

- harmonický rozvoj zdravého životného prostredia

- zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny

- rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia formou podpory špecifických činností zameraných na riešenie akútnych problémov vidieckych samospráv v oblasti starostlivosti o vidiecke životné prostredie

Maximálna výška požadovanej dotácie:

pre obec bez štatútu mesta 5 000 €

pre mikroregionálne združenie obcí 8 000 €

Spolufinancovanie projektu je minimálne 5%

Uzávierka žiadostí: 31.10.2016Viac info: www.obnovadediny.sk alebo kancelárií Agentúry pre rozvoj Gemera - 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera