slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

14. júla 2016
Výzva aj pre Váš nápad: Férová nadácia

Férová nadácia otvára nový grantový program.

Oprávnení žiadatelia:

- fyzické osoby

- formálne aj neformálne združenia právnických osôb bez tematického obmedzenia

Nevyhnutnou podmienkou je ich verejnoprospešné zameranie a aktivity podporujúce stratégiu a ciele Férovej nadácie a tohto grantového programu. Osoby, ktoré podporujú niektorú z politických strán alebo hlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva budú z grantového programu vylúčené.Férová Nadácia podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku podporujú zamestnanosť mladých ľudí alebo zvyšujú ich konkurencieschopnosť a uplatniteľnosť na trhu práce. Férová Nadácia si berie za úlohu pomôcť mladým ľuďom pretaviť svoje plány na realitu.

Cieľom je pripraviť, podporovať a pomáhať mladým ľuďom rozbehnúť ich vlastné podnikanie, nájsť si lepšie uplatnenie, či pomôcť v štarte kariéry alebo vlastného podnikania (vzdelávacie programy, rekvalifikačné kurzy, prax, projekty venujúce sa rozvoju vedy či vzdelávania a pod.)

Výška podpory: záleží od nápadu

Deadline: vyplnený projekt (online formulár vrátane príloh) musí byť elektronicky odoslaný do 18.7.2016 do polnociViac info: https://www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia/grantovy-program/ alebo kancelárií Agentúry pre rozvoj Gemera - 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera