slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

21. júla 2016
Výzva pre obce a mestá: Výstavba, modernizácia a prestavba komunitných centier

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier.

Oprávneným žiadateľom sú obce a mestá s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít(príloha č.7 výzvy).

Cieľ výzvy:

• výstavba nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

• modernizácia a rekonštrukcia komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

• prestavba objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 15 000 000 €

Európsky fond regionálneho rozvoja 85%

Státny rozpočet: 10%

Spolufinancovanie: 5%

Dátum uzavretia výzvy: v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy SO zverejní na webovom sídle http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2.

Viac info: http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2 - VIAC INFO: 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera