slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

14. marca 2017
Výzva pre študentov vysokých škôl a univerzít: Business idea

Nadácia Tatra banky vyhlásila Grantový program Business Idea.

Predkladatelia projektov:

- študenti druhého a tretieho stupna (magister, doktorand) denného štúdia na slovenských vysokých školách - bez ohľadu na ich zameranie

- predkladateľom projektov, ktorí budú svoj podnikateľský zámer realizovať prostredníctvom slovenských podnikateľských subjektov (buď priamo nimi založených spoločností alebo spoločností, v ktorých budú mať jednoznačne definovaný vlastnícky vzťah).

Cieľ:

- podporiť študentov pri naštartovaní podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní a aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroven získaného stupna vzdelania

- podporiť študentov a ich plány na dosiahnutie vlastného podnikateľského sna. Z tohto grantu môžu pokryť prvé náklady spojené so štartom svojho reálneho biznisu

Maximálna výška podpory je 5 000 €

Na tento program je vyčlenených 15 000 €

Uzávierka predkladania žiadostí: 25.4.2017

Viac info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/business-idea/

alebo v kancelárií Agentúry pre rozvoj Gemera - 0948 001 086

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera