slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

26. júla 2017
VYZVA NA PREDKLADANIE ZIADOSTI O SCHVALENIE OBSAHOVYCH NAMETOV VZDELAVACICH A INFORMACNYCH AKTIVIT

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020Oprávnené aktivity:

- Vzdelávanie v oblasti inovácií – zavádzanie nových chovateľských, pestovateľských a spracovateľských postupov a technológií;

- Vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívy, výroby, spracovania a predaja produktov;

- Vzdelávanie v oblasti efektívneho riadenia podniku – ekonomika, financie, obchod;

- Vzdelávanie v oblasti výroby tradičných regionálnych produktov s dôrazom na tvorbu nových pracovných miest;- Vzdelávanie v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ako nástroja rozvoja regiónov a tvorby pracovných síl na vidieku;

-Vzdelávanie v oblasti ekologického poľnohospodárstva- eko-friendly postupy v poľnohospodárstve;

- a inéOprávnení žiadatelia:

- poskytovatelia služieb prenosu vedomostí a zručností, pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania, ktoré majú v predmete svojej činnosti zapísané vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít

Termín vyhlásenia: 14.7. 2017

Termín uzávierky : 25.8.2017

Výška dotácie:

Menej rozvinuté regióny 6 000 000 EUROstatné regióny (Bratislavský kraj): 400 000 EUR

Viac info: www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-schvalenie-obsahovych-nametov-vzdelavacich-a-informacnych-aktivit-z-programu-rozvoja-vidieka-sr.htm

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera